پروژه افزایش آمادگی ناوگان تا سطح ۹۵%

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
خدمات فنی و مهندسی
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 95 درصد
آخرین وضعیت 100