خرید ۱۳۰۰ دستگاه واگن باری

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
توسعه و سرمایه گذاری
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 20 درصد
آخرین وضعیت تعداد 20 واگن از واگن سازی اراک در خرداد ماه 1397 دریافت گردید.

تعداد ۴۸۰ واگن از ایران

تعداد ۴۰۰ واگن از روسیه که از این تعداد ۱۰۸ واگن ثبت سفارش شده است

تعداد ۴۲۰ واگن از روسیه که تفاهم نامه امضا شده است