امکان سنجی و خرید ۱۵ دستگاه لکوموتیو

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۳۰ , تیر , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت 100