احداث سازه تخلیه بندرعباس

۰۵ , اردیبهشت , ۹۷
| دسته بندی :
حمل لجستیک
عنوان توضیحات
تاریخ شروع پروژه ۲۹ , مرداد , ۱۳۹۷
تاریخ پایان پروژه ۲۹ , مرداد , ۱۳۹۷
درصد پیشرفت پروژه 23 درصد
آخرین وضعیت در حال اجرا