۰۶ , تیر , ۹۶
| دسته بندی :

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور سهامداران ریل پرداز سیر برگزار شد .

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عموم:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ درمحل  تهران خيابان وليعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهيد بهشتي نبش کوچه دلبسته پلاک ۲۱۴۱ هتل سيمرغ سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب – دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی:

درصد مالکیت تعداد سهام اسامی سهامداران
۰٫۱۴ % ۲۶۸۰۳۴۰ آرمان شهر فدک (سهامي خاص)
۱٫۴۵ % ۲۸۴۸۵۸۳۵ شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)
۱٫۸۱ % ۳۵۵۶۱۹۳۷ شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص)
۵ % ۹۸۰۰۰۰۰۰ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم
۵٫۰۴ % ۹۸۷۶۲۰۷۲ محمد صادق خلفي
۶٫۲۱ % ۱۲۱۶۲۸۲۲۲ ساير
۲۲٫۰۵ % ۴۳۲۱۹۰۰۰۰ سرمابه گذاري امين اعتماد
۴۲٫۶۲ % ۸۳۵۴۱۳۴۰۷ شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)
۸۴٫۳۲ % ۱۶۵۲۷۲۱۸۱۳ جمع

 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  محمدرضا طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  محمدصادق خلفي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ اصلی محمدرضا طالبي ۴۲۳۰۰۷۶۰۶۱ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص) ۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹ اصلی فرهنگ طلوعي ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ عضو هیئت مدیره موظف دکتري
شرکت آرمان شهر فدک (سهامي خاص) ۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵ اصلی محمد حسين مدهوش طوسي ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت امين تجارت بيان (سهامي خاص) ۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰ اصلی محسن فاتحي زاده کلخوران ۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵ عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام) ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ اصلی آرمان اسدي ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس

 

 

 

مشخصات مدیر عامل

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی ۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷ دانشجوي دکتري

 

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
(میلیون ريال)
۹۱,۷۸۴ سود (زیان) خالص
۴۹,۸۸۴ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲,۶۲۶) تعدیلات سنواتی
۲۷,۲۵۸ سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۹,۲۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰ تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱,۹۴۲) سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰ انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۹,۸۴۲ سود قابل تخصیص
(۴,۵۸۹) انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰ انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۵,۲۵۳ سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹,۸۰۰) سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۶۵,۴۵۳ سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷ سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵ سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۹۶۰,۰۰۰ سرمایه

 

ژرف بين بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) ۸۰۰ ۲۹۴ به صورت ناخالص